Kadra

Dyrektor: Halina Zobiegała

Nauczyciele:

-Sonia Bednarska - grupa I
-Iwona Madeja - grupa II
-Julia Bort - grupa III
-Jolanta Ledwoń - grupa IV
-Mariola Drożdżyńska

Katechetka: Karina Brzozko
Nauczyciel języka angielskiego: Małgorzata Kondej-Kapłon

Personel obsługowo-administracyjny:

-Intendent: Agata Krupa

-Pomoc wychowawcy:
Dorota Ducka

-Woźne oddziałowe:
Daria Brzenk
Iwona Kiczka
Iwona Skierakowska

-Kucharki:
Danuta Wojewoda
Izabela Wójcik

-Konserwator:
Henryk Pietruszka
Przedszkolowo.pl logo