Kadra

Dyrektor: Halina Zobiegała

Nauczyciele:

-Sonia Bednarska - grupa I
-Julia Bort - grupa II
-Mariola Drożdżyńska - grupa III
-Jolanta Ledwoń - grupa IV
-Iwona Madeja

Katechetka: Karina Brzozko
Nauczyciel języka angielskiego: Małgorzata Kondej-Kapłon

Personel obsługowo-administracyjny:

-Intendent: Agata Krupa

-Pomoc wychowawcy:
Dorota Ducka

-Woźne oddziałowe:
Iwona Kiczka
Sabina Bogdan
Izabela Wójcik

-Kucharki:
Sabina Piecuch
Danuta Wojewoda

-Konserwator:
Henryk Pietruszka
Przedszkolowo.pl logo