Wydarzenia miesiaca

LISTOPAD:
- 6.11 - wykonywane będą zdjęcia do kalendarzy;
- 17.11 - zajęcia plastyczne "Jesienne inspiracje" dla dzieci z grup starszych, uczestniczących w wycieczce godz.9:00;
- 21.11 - przedstawienie teatralne "Radek niejadek";


PAŹDZIERNIK:
- 16.10 -Dzień Pieczonego Ziemniaka
- 18.10 - wycieczka dzieci starszych;
- 21.10 - Sportowy Turniej Rodzin;
- 26.10 - spektakl teatralny "Czerwony Kapturek" godz.8:45;
"Pasowanie na przedszkolaka";


WRZESIEŃ:
-13.09 - zajęcia plastyczne w grupie IV prowadzone przez animatorów z DDK;
-15.09 - "Sprzątanie Świata"- grupy starsze
-20.09 - Dzień Przedszkolaka;
Teatrzyk "Wspaniały Romek"

Przedszkolowo.pl logo