Kadra

Dyrektor: Dariusz Bednarski

Zastępca Dyrektora: Mariola Drożdżyńska

Nauczyciele:

-Alicja Straszak - grupa I
-Iwona Madeja - grupa II
-Sonia Miszuda - grupa III
-Julia Bort - grupa IV
-Barbara Kołodziej

Katechetka:
Barbara Raj
Nauczyciel języka angielskiego:
Małgorzata Madeła
Personel obsługowo-administracyjny:

-Intendent: Agata Krupa

-Pomoc wychowawcy:
Dorota Ducka

-Woźne oddziałowe:
Sabina Bogdan
Iwona Kiczka
Agnieszka Grzelczak

-Kucharki:
Joanna Majowska
Izabela Wójcik

-Konserwator:
Henryk Pietruszka
Przedszkolowo.pl logo