Nasz Dzień

Ramowy rozkład dnia6:30- 8:15 Schodzenie się dzieci

· Czynności opiekuńcze

· Zabawy swobodne

· Wspieranie rozwoju dzieci.


8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania


8:30-9:00 Śniadanie9:00-11:45 Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego

programu wychowania przedszkolnego w salach i ogrodzie

przedszkolnym.

Wycieczki i spacery.

Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe.

Zabawy dowolne.


11:15- 12:00 Przygotowanie do obiadu
Obiad


12:30- 13:00 Rozchodzenie się dzieci zapisanych na 5 godzin.


12:00- 14:00 Odpoczynek po obiedzie

· Leżakowanie dzieci młodszych

· Zapewnienie dzieciom starszym różnych form relaksu w sali i ogrodzie

· Zabawy dowolne13:30-14:00 Przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek


14:00-16:00 Zabawy grupowe na dywanie kierowane przez nauczyciela
Zabawy swobodne w sali i w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo