O Nas

Przedszkole mieści się w dzielnicy Piekar Śląskich - Brzezinach Śląskich.
W przedszkolu znajdują się cztery sale dydaktyczne oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia ogrodowe co ułatwia realizację podstawy programowej, zalecającej częste przebywanie na świeżym powietrzu. Przedszkole jest placówką czterooddziałową.
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zachowane są proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
- co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę;
- co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na pobyt w ogrodzie (organizowane są tam zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe);
- co najwyżej jedna piątą czasu zajmują zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
- pozostały czas - dwie piąte nauczyciele przeznaczają na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

Realizowany program wychowania przedszkolnego:
"Kocham przedszkole"Program wychowania przedszkolnego Autor:M.A.Pleskot, A.Staszewska-Mieszek WSiP

Programy wspomagające:
- "Kochamy Boga" pod red.Kubik W., WAM Kraków AZ-02/03/1-0 (5-latki)
-Program nauczania języka angielskiego Magdalena Kłębowska
-"Z dziećmi o prawach dziecka" - Halina Zobiegała

Dla Rodziców organizowane są:
  • zajęcia otwarte;
  • konsultacje z nauczycielami i specjalistami;
  • warsztaty;
  • spotkania ze specjalistami;
  • festyny,
  • spotkania okolicznościowe;
Przedszkolowo.pl logo